Challenger

المپیاد کامپیوتر , الگوریتم , برنامه نویسی , ترکیبیات , گراف , ....

Challenger

المپیاد کامپیوتر , الگوریتم , برنامه نویسی , ترکیبیات , گراف , ....

Challenger
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Greedy» ثبت شده است

۲۵خرداد

Codeforces / Contest 197 / Problem C : Lexicographically Maximum Subsequence

صورت اصلی سوال :http://codeforces.com/contest/197/problem/C


ترجمه :
رشته s ار حروف کوچک انگلیسی داده شده ، بزرگترین زیر رشته lexicographically این رشته را بیابید .

یک زیر رشته از s تعدادی از حروف s است که به ترتیب ظاهر شدنشان در رشته در زیر رشته می آیند .

یک زیر رشته x از زیر رشته y بزرگتر است اگر اندازه x بزرگتر از y باشد در حالی که همه کاراکتر های ۱ تا |y| در دو رشته مساوی باشند یا اینکه یک مقدار r وجود داشته باشد به طوری که همه ی کاراکت های ۱ تا r در دو رشته برابر باشند و کاراکتر  r+1 ام x بزرگتر از کارکتر r+1 ام y باشد .


محمد مهدی جهان آرا