Challenger

المپیاد کامپیوتر , الگوریتم , برنامه نویسی , ترکیبیات , گراف , ....

Challenger

المپیاد کامپیوتر , الگوریتم , برنامه نویسی , ترکیبیات , گراف , ....

Challenger
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۱ ثبت شده است

۲۹آبان

متن اصلی سوال : http://acm.sgu.ru/problem.php?contest=0&problem=520


ترجمه :

در یک کشور با n شهر آتش سوزی رخ داده ، به طوری که در ابتدا شهر پایتخت (با شماره ی 1) در روز یک آتش می گیرد و سپس در هر روز بعد همه ی همسایه های شهر های در حال سوختن نیز ، آتش می گیرند .
دو مامور آتش نشان یک روبات را برای خاموش کردن آتش به صورت نوبتی کنترل می کنند ( روز های فرد "Vladimir" و روز های زوج "Nikolay" ) ، این ربات در هر روز می تواند به یکی از شهر های مجاور برود ، و اگر روزی در یک شهرِ در حال سوختن باشد ، نابود می شود .
می دانیم که هیچ کدام از آتش نشان ها دوست ندارند در نوبت خودشان ربات نابود شود ، چون مجبور به پرداخت کردن جریمه به دولت می شود ، و همینطور می دانیم هر دوی آنها بسیار باهوش هستند .
می خواهیم بدانیم در نهایت چه کسی مجبور به پرداخت جرمیه می شود .
محمد مهدی جهان آرا