Challenger

المپیاد کامپیوتر , الگوریتم , برنامه نویسی , ترکیبیات , گراف , ....

Challenger

المپیاد کامپیوتر , الگوریتم , برنامه نویسی , ترکیبیات , گراف , ....

Challenger
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

۱۰مهر

متن اصلی سوال : http://acm.sgu.ru/problem.php?contest=0&problem=155

 

ترجمه :

یک درخت BST ، یک درخت ریشه دار است که هر راس در آن حداکثر دو فرزند دارد و کلید تمام راس های زیر درخت سمت چپ هر راس از کلید آن راس کوچکتر و کلید تمام راس های زیر درخت سمت راست هر راس از آن بزرگتر اند .
درخت cartesian یک نوع خاص از درخت های BST است که در آن هر راس دو کلید دارد و کلید دوم هر راس از کلید دوم همه راس هایی که در زیر درخت آن هستند کوچک تر است .
محمد مهدی جهان آرا